SITD ver.1.0
Test liste za ispitivanje dizni sa mogućnosti štampe !


SITD je program koji sadrži parametre za ispitivanje preko 2500 modela dizni. Pored parametara za ispitivanje, poseduje i opciju ručnog upisivanja izmerenih količina i štampanja izveštaja.
Namenjen je za vlasnike ispitinih stolova koji za merenje koriste menzure (merne cilindre ).
Podrzava Bosch, Denso, Delphi, Siemens i CAT dizne.

Objašnjenje funkcija programa :

Testing parameters ( parametri testiranja zajednički za sve dizne )
- Injector speed ( brzina rada dizne ) - u zavisnosti od vašeg uređaja za upravljanjem diznama, može biti u Hz /RPM/IPM
Pošto se količina goriva meri na 1000 otkucaja dizne (Pulses/Strokes/Count) ,brzina dizne nije toliko bitna tako da je preporučena vrednosti 1000 RPM/IPM što je ~ 17Hz (16.6).
Testovi koji se vrše ( u zavisnosti od modela dizne) su
- Leak - test curenja i statičkog preliva. Dizna koja nije aktivirana ( ActTime 0 ) a opterećena je pritiskom ne sme da izbacuje gorivo ( Delivery ml: 0 ) tj. ne sme da curi pod pritiskom i preliv mora da joj bude u nekim granicama.
- VL - Full Load - Puno opterećenje dizne
- LL - Idle - stanje mirovanja tkz. ler
- VE - PreInjection - Test Predubrizgavanja
- TL - Part Load - Delimično (srednje) opterećenje
Kolone Delivery(ml) i Backflow(ml) su referentne vrednosti za ispitivanje dizni.
U kolone Measured (ml) upisujete izmerene vrednosti iz menzura (mernih cilindara).
Nakon zavrsenog testa , Izveštaj ( REPORT ) možete odštampati.
Spisak podržanih dizni
Cena licence 150 eura (17 700 din )
sve cene su sa uključenim PDV

Preuzmite besplatno probnu verziju programa ( 30 dana licenca )
Da bi ste aktivirali probni period od 30 dana , pošaljite nam kod za aktivaciju na email: spaskeobd@gmail.com

* - Licenca važi isključivo za jedan računar ! Jedan transfer licence na drugi računar je besplatan ( u slučaju kvara računara).
Sve informacije možete dobiti na mail: spaskeobd@gmail.com ili na
tel/viber : +381658001443